/ Nhân sự / Giảng viên / BỘ MÔN XÂY DỰNG DÂN DỤNG

TS. Nguyễn Ngọc Phúc
TS. Nguyễn Ngọc Phúc

Điện thoại:

Email:

Website:

Lịch tiếp sinh viên
Lịch tiếp sinh viên

Lịch tiếp sinh viên của Ts. Nguyễn Tuấn Kiệt

Điện thoại:

Email:

Website:

TS. Thái Phương Trúc
TS. Thái Phương Trúc

Điện thoại:

Email:

Website:

ThS. Huỳnh Lê Em
ThS. Huỳnh Lê Em

Đang cập nhật nội dung...

Điện thoại:

Email:

Website:

ThS. Lê Thị Thùy Linh
ThS. Lê Thị Thùy Linh

Bộ môn Xây dựng dân dụng

Điện thoại:

Email:

Website:

ThS. Lê Hải Châu
ThS. Lê Hải Châu

Bộ môn Xây dựng dân dụng

Điện thoại:

Email:

Website:

TS. Nguyễn Văn Nam
TS. Nguyễn Văn Nam

Điện thoại:

Email:

Website:

TS. Nguyễn Thanh Việt
TS. Nguyễn Thanh Việt

Điện thoại:

Email:

Website:

Dr. Nguyen Tuan Kiet
Dr. Nguyen Tuan Kiet

Điện thoại:

Email:

Website:

TS. Nguyễn Việt Đức
TS. Nguyễn Việt Đức

Điện thoại:

Email:

Website: