KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Bộ Xây dựng trao quyết định điều động và bổ nhiệm 9 cán bộ chủ chốt
(Xây dựng) - Chiều 29/11, tại Lễ trao quyết định điều động và bổ nhiệm công tác cán bộ, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các cán bộ chủ chốt của Bộ.

(Xây dựng) - Chiều 29/11, tại Lễ trao quyết định điều động và bổ nhiệm công tác cán bộ, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các cán bộ chủ chốt của Bộ.

Bộ Xây dựng trao quyết định điều động và bổ nhiệm 9 cán bộ chủ chốt
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng trao quyết định và chúc mừng 9 cán bộ chủ chốt của Bộ Xây dựng.

Theo đó, bà Mai Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia (theo Quyết định số 1116/QĐ-BXD);

Ông Tạ Quang Vinh - Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Quyết định số 1119/QĐ-BXD);

Ông Hoàng Hải – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Quyết định số 1115/QĐ-BXD);

Ông Đậu Minh Thanh – Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Xây dựng (Quyết định số 1126/QĐ-BXD);

Ông Nguyễn Phúc Hưởng – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Quyết định số 1125/QĐ-BXD);

Ông Ngô Hoàng Nguyên – Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Quyết định số 1129/QĐ-BXD);

Ông Tạ Huy Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng (Quyết định số 1128/QĐ-BXD);

Ông Trần Hoài Anh – Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Quyết định số 1121/QĐ-BXD);

Ông Phạm Việt Anh - Phó Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Quyết định số 1133/QĐ-BXD).

Bộ Xây dựng trao quyết định điều động và bổ nhiệm 9 cán bộ chủ chốt
Thứ trưởng Lê Quang Hùng phát biểu giao nhiệm vụ cho 9 cán bộ được điều động bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quang Hùng chúc mừng các đồng chí cán bộ chủ chốt của Bộ đã được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng tín nhiệm giao trọng trách mới.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cán bộ được điều động và bổ nhiệm lần này, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng: Với năng lực, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm công tác, các cán bộ được bổ nhiệm sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị mới.

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, ông Tạ Quang Vinh, bà Mai Thị Liên Hương cảm ơn Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã tin tưởng, ủng hộ, bổ nhiệm, giao trọng trách mới và cho biết: Sẽ không ngừng phấn đấu, phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các đơn vị, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ trao quyết định điều động và bổ nhiệm công tác cán bộ Bộ Xây dựng:

Bộ Xây dựng trao quyết định điều động và bổ nhiệm 9 cán bộ chủ chốt
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Mai Thị Liên Hương giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia.
Bộ Xây dựng trao quyết định điều động và bổ nhiệm 9 cán bộ chủ chốt
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật.
Bộ Xây dựng trao quyết định điều động và bổ nhiệm 9 cán bộ chủ chốt
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Hoàng Hải giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.
Bộ Xây dựng trao quyết định điều động và bổ nhiệm 9 cán bộ chủ chốt
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Đậu Minh Thanh giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Xây dựng.
Bộ Xây dựng trao quyết định điều động và bổ nhiệm 9 cán bộ chủ chốt
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Nguyễn Phúc Hưởng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.
Bộ Xây dựng trao quyết định điều động và bổ nhiệm 9 cán bộ chủ chốt
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Ngô Hoàng Nguyên giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng.
Bộ Xây dựng trao quyết định điều động và bổ nhiệm 9 cán bộ chủ chốt
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Trần Hoài Anh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật.
Bộ Xây dựng trao quyết định điều động và bổ nhiệm 9 cán bộ chủ chốt
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp Phạm Việt Anh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

 

 

 

Hạ Ly (Ảnh: Đình Hà – Nhật Minh)