KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Các dự án xây dựng giao thông giai đoạn 2017-2020
Thông tin về các dự án giao thông trọng điểm giai đoạn 2017-2020

Để hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ trong cả nước, phục vụ phát triển kinh tế, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện đầu tư 47 công trình, dự án giao thông trọng điểm trong giai đoạn 2017-2020. Trong đó, có 23 công trình đã đưa vào khai thác, sử dụng với chất lượng cao, đã đáp ứng được nhu cầu của người dân quanh khu vực dự án đi qua, mặt khác góp phần rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại giữa các vùng miền, các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực, bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/47-cong-trinh-du-an-giao-thong-trong-diem-dang-duoc-thuc-hien-the-nao-d422443.html