KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch tiếng Anh K17

Để chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch tiếng Anh cho sinh viên Khóa 17 diễn ra vào ngày 13, 14, 21, 27, sáng 28/11, đợt thi bổ sung 4/12, và tuần sau là đợt thi thừ từ 1/11 đến 7/11, khoa NN có một số thông báo trên website của Khoa Ngoại Ngữ, các bạn sinh viên Khóa 17 chú ý:

1. Hướng dẫn chung dành cho SV K17 thi sát hạch tiếng Anh: https://ffl.iuh.edu.vn/news.html@detail@264@475@Huong-dan-sinh-vien-khoa-17-tham-gia-thi-sat-hach-tieng-Anh

2. Thông báo về lịch thi thử: https://ffl.iuh.edu.vn/news.html@detail@264@476@Thong-bao-lich-thi-thu-cua-sinh-vien-khoa-17-tham-gia-thi-sat-hach-tieng-Anh

3. Thông báo dành cho SV không tham dự được kỳ thi sát hạch theo lịch thi đã công bố: https://ffl.iuh.edu.vn/news.html@detail@264@474@Thong-bao-v-v-sinh-vien-khong-tham-du-duoc-ky-thi-sat-hach-theo-khung-ngay-thi-va-ca-thi-Tieng-Anh-Khoa-17