/ Thông báo

Chương trình “YSEALI Professional Fellowship” tại Mỹ 2017

Hãy nộp đơn ứng tuyển tham gia chương trình YSEALI năm 2017 dành cho cán bộ trẻ để phát triển kỹ năng cá nhân và đến nước Mỹ trong một tháng vào mùa thu năm 2017.

Nộp đơn trực tuyến tại: https://ais.americancouncils.org/pfp. Đơn đăng ký chương trình “YSEALI Professional Fellowship” bắt đầu được mở từ 13/2/2017. Hạn chót ngày 7/4/2017.

Thông tin chi tiết: https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/2017/02/Recruitment-YSEALI-PFP-One-Pager-FALL-2017.pdf

Yêu cầu chung:

– Ứng viên độ tuổi từ 25-35, hiện đang làm việc và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại thời điểm nộp hồ sơ;

– Hồ sơ chứng minh được tầm ảnh hưởng đối với tổ chức, cơ quan nơi bạn làm việc, hoặc cộng đồng bạn hoạt động;

– Thành thạo tiếng Anh;

– Là công dân của các nước trong khối ASEAN.

Ai phù hợp với chương trình YSEALI Professional Fellowship?

Các cán bộ trẻ đến từ nhiều ngành nghề đa dạng bao gồm:

Chương trình sẽ có lợi cho tôi như thế nào? Tại sao tôi nên ứng tuyển?

Mỗi người tham gia chương trình sẽ:

Địa chỉ website và thông tin liên hệ:

Website:  http://professionalfellows.americancouncils.org

Contact information:  Zachary Knight

Email: zknight@americancouncils.org   Twitter @AC_PFP