/ Nhân sự / Nhân viên

CN. Nguyễn Thu Hằng, Giáo vụ
CN. Nguyễn Thu Hằng, Giáo vụ

Điện thoại: (+84-8) 38954621 – Ext: 207

Email: nguyenthuhang@iuh.edu.vn

Website: http://ce.iuh.edu.vn

Nguyễn Thu Hằng tốt nghiệp đại học năm 2015 tại trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng.


Thông tin liên hệ:

•    Email: nguyenthuhang@iuh.edu.vn
•    Điện thoại: (+84-8) 38954621 – Ext: 207