KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
[ĐỢT 2] THÔNG BÁO ĐẾN TÂN SINH VIÊN KHÓA 17
Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên cho Tân Sinh viên Khóa 17 (Đợt 2)

 

1. Khoa Kỹ thuật Xây dựng tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” năm học 2021-2022 (Đợt 2) từ ngày 27/9 đến 03/10/2021. Tất cả Tân Sinh viên Khóa 17 (nhập học Đợt 2) bắt buộc phải tham gia đầy đủ.

2. Kế hoạch chi tiết và Tài liệu cho “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” năm học 2021-2022 có tại Hệ thống LMS, các em đăng nhập Tài khoản để nhận Tài liệu và Kế hoạch. (https://lms.iuh.edu.vn/)

3. Mọi thắc mắc, các em chủ động liên hệ với Giảng viên chủ nhiệm (GVCN) để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Danh sách phân công GVCN như sau:

TT

Lớp

GVCN

Điện thoại

Email

1

DHKTXD17A

(ĐH Kỹ thuật xây dựng 17A)

Thầy Phạm Cao Thanh

0939.966.111

phamcaothanh@iuh.edu.vn

2

DHKTXD17B

(ĐH Kỹ thuật xây dựng 17B)

Thầy Đoàn Nhật Phi

0939.113.170

doannhatphi@iuh.edu.vn

3

DHKTXD17C

(ĐH Kỹ thuật xây dựng 17C)

Thầy Nguyễn Thanh Việt

0984.663.647

nguyenthanhviet@iuh.edu.vn

4

DHKTXD17D

(ĐH Kỹ thuật xây dựng 17D)

Cô Thái Phương Trúc

0939.050.113

thaiphuongtruc@iuh.edu.vn

5

DHXDGT17A (ĐH Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 17A)

Thầy Trần Việt Phương Đông

0947.542.050

tranvietphuongdong@iuh.edu.vn