KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Giảng viên khoa KTXD giành được tài trợ của chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ năm 2017
Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Tp HCM vừa công bố danh sách các đề tài khoa học được tài trợ thông qua Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ năm 2017. Đề tài "Phân tích ứng xử khí động học của kết cấu mảnh nhạy cảm với gió" do ThS. Đỗ Cao Phan làm Chủ nhiệm là một trong số 22 đề tài được tài trợ kinh phí thực hiện.
Giảng viên khoa KTXD giành được tài trợ của chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ năm 2017

 

Đề tài "Phân tích ứng xử khí động học của kết cấu mảnh nhạy cảm với gió" do ThS. Đỗ Cao Phan làm Chủ nhiệm cùng với ThS Lê Văn Hưng là thành viên và được hướng dẫn bởi TS Nguyễn Huy Cung là một trong số 22 đề tài giành được tài trợ kinh phí của Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ năm 2017. 

 

Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ năm 2017 do Sở Khoa học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Trong đó, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ là đơn vị quản lý và chủ trì thực hiện từ khâu tổ chức sơ tuyển, xét duyệt, cấp kinh phí và tổ chức nghiệm thu các đề tài. Chương trình nhằm khuyến khích, tạo điều kiện, đồng thời phát huy tiềm lực của các nhà khoa học trẻ dưới 35 tuổi trong các hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa học, từ đó đề ra các mô hình- giải pháp mới, hiệu quả, ươm tạo các nhà khoa học trẻ, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của thành phố và đất nước.