/ Nghiên cứu / Hợp tác nghiên cứu

Giảng viên khoa KTXD giành được tài trợ từ quỹ "Nghiên cứu thách thức toàn cầu GCRF (Global Challenge Research Fund)" của Hoàng Gia Anh

Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu (GCRF) với tổng kinh phí 1,5 tỷ bảng Anh đã được Chính phủ Anh công bố từ 2015. Quỹ GCRF sẽ hỗ trợ các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu đỉnh cao nhằm giải quyết những thách thức mà các nước đang phát triển gặp phải, thông qua tài trợ các dự án nghiên cứu đơn ngành hoặc liên ngành, tăng cường năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cho UK và các nước đang phát triển, cung cấp giải pháp nhanh và hiệu quả đối với những vấn đề đột xuất cần nghiên cứu gấp.
 
Quỹ GCRF được quản lý bởi các Hội đồng khoa học và các viện nghiên cứu quốc gia, là một phần trong tổng vốn ODA mà Chính phủ Vương quốc Anh đã cam kết.

Năm 2017, TS. Nguyễn Huy Cung, trưởng khoa KTXD trường đại học Công nghiệp TPHCM cùng với các đồng nghiệp ở trường đại học Nottingham (Vương quốc Anh) và trường đại học Việt-Đức (Việt Nam) đã dành được tài trợ từ Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu GCRF (Global Challenge Research Fund) của Hoàng Gia Anh (Royal Society) cho dự án "Nâng cao khả năng chống chịu của kết cấu hạ tầng đối với gió bão". Đây là dự án hợp tác nghiên cứu giữa Khoa KTXD (IUH), Khoa Kỹ thuật (ĐH Việt-Đức) và Khoa KTXD (ĐH Nottingham).