/ Tin tức - Sự kiện

Để giúp giảng viên chuẩn bị tốt hồ sơ giảng dạy, phục vụ cho công tác giảng dạy trong học kỳ II năm học 2017-2018, khoa KTXD tổ chức hội thảo ” Đánh giá công tác chuyển bị Hồ sơ giảng viên và những đề xuất cải tiến” vào ngày 20/10/2017 tại phòng họp V2, trường đại học Công nghiệp TPHCM.
Trong thời gian từ 8h00-11h30, TS. Nguyễn Văn Nam, phó trưởng khoa KTXD,  đã báo cáo và trao đổi với toàn bộ giảng viên của khoa KTXD về những công tác cần thiết để hoàn thiện hồ sơ các môn học đối với giảng viên, cũng như các yêu cầu đối với những môn học có sự tham gia giảng dạy của nhiều giảng viên đối với một lớp.
Hội thảo là sự chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, giúp các giảng viên chuyển bị tốt hơn bài giảng của mình, qua đó đề xuất đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá sinh viên, nhằm thu hút sinh viên tham gia học tập và có những phương thức đánh giá sinh viên chính xác và công bằng hơn.
Hội thảo cũng là một bước quan trọng để chuyển bị cho giảng viên những kinh nghiệm cần thiết trong quá trình xây dựng hồ sơ môn học và đánh giá hai chuyên ngành của khoa KTXD theo chuẩn AUN-QA. 

Toàn cảnh buổi hội thảo