/ Thông báo

Ngày 08/01/2017, tại Hội trường E 3.2, Trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, Khoa Kỹ thuật Xây dựng sẽ tổ chức Hội thảo "Ý kiến doanh nghiệp về chương trình đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng". Trong Hội thảo này, đại diện các Doanh nghiệp sẽ có những góp ý cho Khoa Kỹ thuật Xây dựng về Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra và một số yêu cầu của sinh viên khi tốt nghiệp.