KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Hội thảo "HỢP TÁC VIỆT – ANH VỀ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA KẾT CẤU HẠ TẦNG TRONG ĐIỀU KIỆN GIÓ BÃO Ở VIỆT NAM"
Khoa KTXD sẽ phối hợp với ĐH Nottingham và ĐH Việt-Đức, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng tổ chức hội thảo "HỢP TÁC VIỆT – ANH VỀ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA KẾT CẤU HẠ TẦNG TRONG ĐIỀU KIỆN GIÓ BÃO Ở VIỆT NAM" từ 12-13 tháng 5 năm 2018.

Khoa KTXD sẽ phối hợp với ĐH Nottingham và ĐH Việt-Đức, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng tổ chức hội thảo "HỢP TÁC VIỆT – ANH VỀ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA KẾT CẤU HẠ TẦNG TRONG ĐIỀU KIỆN GIÓ BÃO Ở VIỆT NAM" từ 12-13 tháng 5 năm 2018.