KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Hội thảo "Nâng cao hiệu quả học tập môn Sức bền Vật liệu"
Nhằm giúp sinh viên cũng cố kiến thức và nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu môn Sức bền vật liệu, Đoàn khoa Kỹ thuật Xây dựng tổ chức Hội thảo "Nâng cao hiệu quả học tập môn Sức bền Vật liệu"
Hội thảo "Nâng cao hiệu quả học tập môn Sức bền Vật liệu"

Nhằm giúp sinh viên cũng cố kiến thức và nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu môn Sức bền vật liệu, Đoàn khoa Kỹ thuật Xây dựng tổ chức Hội thảo "Nâng cao hiệu quả học tập môn Sức bền Vật liệu".

Thời gian: 7h30-11h00, thứ 4, 22/11/2017.

Khách mời: Thầy Nguyễn Văn Nam, Thầy Lê Văn Hưng và Thầy Huỳnh Lê Em. 

Nội dung:  Hệ thống các kiến thức và phương pháp học tập hiệu quả môn Sức bền vật liệu; Các lưu ý trước khi kiểm tra cuối kỳ; Giải bài tập và thảo luận nhóm; Giải đáp bài tập và các vấn đề liên quan; Ứng dụng tin học trong việc giải bài tập và kiểm tra kết quả.

Đối tượng tham gia: sinh viên năm 2 Khoa Kỹ thuật Xây dựng và các sinh viên đang học môn Sức bền vật liệu của trường. 

Số lượng dự kiến: 50 sinh viên. 

Đăng ký tham gia tại địa chỉ: https://www.facebook.com/dkxd.iuh/