/ Nghiên cứu / Hợp tác nghiên cứu

Các đối tác quốc tế của Khoa KTXD
Các đối tác quốc tế của Khoa KTXD
Khoa KTXD hiện đang hợp tác với một số trường đại học uy tín quốc tế
Giảng viên khoa KTXD giành được tài trợ từ quỹ "Nghiên cứu thách thức toàn cầu GCRF (Global Challenge Research Fund)" của Hoàng Gia Anh
Giảng viên khoa KTXD giành được tài trợ từ quỹ "Nghiên cứu thách thức toàn cầu GCRF (Global Challenge Research Fund)" của Hoàng Gia Anh
TS. Nguyễn Huy Cung và các đồng nghiệp đến từ đại học Nottingham và đại học Việt Đức giành được tài trợ cho dự án "Nâng cao khả năng chống chịu của kết cấu hạ tầng đối với gió bão" từ Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu GCRF (Global Challenge Research Fund) của Hoàng Gia Anh (Royal Society)