/ Thông tin Khoa học - Công nghệ

Chương trình Khung về Nghiên cứu và Đổi Mới, Sáng tạo - Horizon 2020 của Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức mở đợt kêu gọi các đề xuất nghiên cứu với chủ đề “Châu Á-Thái Bình Dương, khu vực hợp tác chiến lược của châu Âu” đã chính thức khởi động. Chủ đề trên là một trong những chủ đề tìm kiếm và xác định các quan hệ hợp tác chiến lược cấp khu vực.

Đây là cơ hội dành cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các viện/tổ chức nghiên cứu trong khu vực Đông Nam Á tiếp cận, hợp tác với các đối tác từ châu Âu để hình cộng đồng/quan hệ hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ dự án.

Thời hạn cuối gửi đề xuất nghiên cứu là ngày 2/2/2017.

Horizon 2020 là chương trình khung của Liên minh châu Âu (EU) được thiết kế tập trung cho hoạt động nghiên cứu và đổi mới, sáng tạo với tổng kinh phí hơn 80 tỷ euro, được thực hiện trong giai đoạn 2014-2020.

Theo đó, Chương trình Horizon 2020 được đầu tư cho việc phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ tại EU và mở ra cơ hội hợp tác, làm việc tại châu Âu cho các nhà khoa học trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Horizon 2020 hướng trọng tâm tới các nghiên cứu giải quyết các thách thức xã hội, nhanh chóng đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và kinh doanh, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các viện, trường và doanh nghiệp.

Chương trình Horizon 2020 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn nữa cho các tổ chức khoa học và các nhà khoa học Việt Nam tham gia vào các dự án nghiên cứu đa phương trong khuôn khổ Chương trình.

Tại Việt Nam, hoạt động quảng bá H2020 đang được Cục Thông tin khoa học và công nghệ quôc gia tiến hành qua nhiều kênh trong đó nổi bật là các hội thảo quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế (điều phối viên dự án, cán bộ dự án) diễn ra vào tháng 7/2014 tại Đà Nẵng và tháng 11/2014 tại TP. Hồ Chí Minh, phối hợp với đại học Bách Khoa Hà Nội tháng 11/2015, hội thảo STI Days 2016 tại Hà Nội với sự tham gia của hàng trăm đại biểu, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết về đợt kêu gọi cũng như cách thức tham gia, vui lòng truy cập: tại đây

Theo nguồn:  vista.gov.vn