KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Hướng nghiên cứu TS. Nguyễn Huy Cung
  • Kỹ thuật Gió (Wind Engineering)
  • Động lực học kết cấu (Structural Dynamics).