KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Kết quả thi đua khen thưởng năm học 2017-2018
Khoa kỹ thuật Xây dựng đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho tập thể Khoa và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” cho 03 giảng viên trong năm học 2017-2018

Năm học 2017-2018, ngoài hoạt động giảng dạy, xây dựng chương tình đào tạo và phòng thí nghiệm, Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học quốc tế, 04 Hội thảo trong khoa và nhiều Seminar với những nội dung liên quan đến công tác chuyên môn giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA. Những Hội thảo và Seminar đã thu hút nhiều Giảng viên, Sinh viên, Nhà khoa học uy tín trong nước và quốc tế, Doanh nghiệp ngoài trường tham gia đã mang lại hiệu quả cao.

Hiện tại, các giảng viên trong khoa đang thực hiện 04 đề tài cấp trường và 01 đề tài nghiên do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ. Trong năm học này, Khoa có 01 đề tài cấp trường nghiệm thu xong và đưa vào ứng dụng.

Tập thể giảng viên đã công bố 13 bài báo trong nước và 03 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI.

Tất cả giảng viên và sinh viên trong khoa rất tích cực tham gia các phong trào như Hội giảng cấp trường và đạt giải ba giáo viên dạy giỏi, chiến dịch mùa hè xanh 2018, tham gia giải bóng đá, bóng chuyền tân sinh viên và đạt giải nhất môn bóng đá, giải ba môn bóng chuyền, tổ chức thành công một số hoạt động: Tết trung thu tại Lai Vung, Giải bóng đá truyền thống khoa, phát cơm miễn phí cho bênh nhân tại Bệnh viện Ung bướu. Tham gia hội trại May-Xây dựng tại Bình Chánh,...

Với tất cả những thành tích trên, trong đợt xét thi đua khen thưởng năm học 2017-2018, Nhà trường đã công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho tập thể Khoa Kỹ thuật Xây dựng và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” cho 03 giảng viên của Khoa.