KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Liên hệ
Liên hệ

 Văn phòng: Khoa Kỹ thuật Xây dựng
•    Địa chỉ: Phòng A1.01, Trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Việt Nam.
•    Điện thoại: (+84-8) 38954621 – Ext: 207