/ Đào tạo / Liên kết đào tạo

Kết thúc khóa hè ngắn hạn Cadian Summer School 2017
Kết thúc khóa hè ngắn hạn Cadian Summer School 2017
Ngày 12/7/2017, khóa hè ngắn hạn "Cadian Summer School 2017" chính thức kết thúc. Đại điện Công ty Cadian (Nhật Bản) và Khoa KTXD đã trao chứng chỉ cho các SV tham gia khóa học.