KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Lớp chuyên đề mô phỏng CFD (Computational Fluid Dynamics)
Computational Fluid Dynamics (CFD) là việc sử dụng các mô hình máy tính tạo ra để mô phỏng hành vi khí động học xung quanh các đối tượng trong một không gian

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Khoa Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp chuyên đề mô phỏng CFD (Computational Fluid Dynamics) do GS. David Hargreaves và TS. Nguyễn Đình Tùng từ Đại học Nottingham, TS. Jörg Franke từ Đại học Việt - Đức tham gia giảng dạy. Lớp chuyên đề đã thu hút sự tham dự của nhiều nhà khoa học là giảng viên, nghiên cứu viên đến từ các Trường Đại học, Kĩ sư và chuyên gia từ các Công ty, và sinh viên và học viên sau đại học đến từ nhiều Trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình 1. GS. David Hargreaves bắt đầu bài giảng với sự hỗ trợ của TS. Nguyễn Đình Tùng

Thông qua sự hướng dẫn của các giảng viên, học viên thực hiện mô phỏng CFD để phân tích kết cấu. Bên cạnh đó, các Giáo sư cũng trình bày phương pháp phân tích kết quả mô phỏng để đạt độ chính xác cao. Lớp học diễn ra trong sự trao đổi và thảo luận sôi nổi giữa học viên và giảng viên. Cuối buổi học GS. David Hargreaves tóm tắt những nội dung chính đã trình bày cũng như chỉ ra những hướng tiếp cận mới về mô phỏng CFD. Lớp chuyên đề khép lại với sự phấn khởi và những lời chào tạm biệt thân thiện giữa giảng viên và học viên, hứa hẹn một lớp học mô phỏng nâng cao CFD trong tương lai.