KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Nghiên cứu khoa học cấp Trường 2017
Đội ngũ giảng viên khoa Kỹ Thuật Xây Dựng tham gia nghiên cứu khoa học cấp Trường 2017
Nghiên cứu khoa học cấp Trường 2017

Đội ngũ giảng viên khoa Kỹ Thuật Xây Dựng tham gia nghiên cứu khoa học cấp Trường 2017

Nghiên cứu khoa học là yếu tố chủ chốt góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu khoa học tạo cơ sở, điều kiện, tiền đề nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, cũng là một trong những thước đo năng lực chuyên môn của giảng viên. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên khoa KTXD luôn luôn tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa, cụ thể là hoạt động nghiên cứu khoa hoc cấp Trường hàng năm.

Ngày 29/3/2017 khoa KTXD đã nhận được quyết định phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Trường năm 2017. Khoa KTXD đã nhận được 180 triệu VNĐ tài trợ từ Nhà trường cho các đề tài NCKH của khoa. Các cán bộ giảng viên tham gia NCKH:

Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
Nghiên cứu giải pháp kết cấu và công nghệ thi công nhanh công trình cầu theo phương pháp thẳng đứng Nguyễn Trọng Sơn Hà
Mô hình mới để đánh giá hiệu quả giảm chấn của kết cấu cách chấn chịu động đất Nguyễn Văn Nam
Bất ổn định do gió của kết cấu có gắn hệ cản Nguyễn Huy Cung