/ Nhân sự

Khoa Kỹ thuật Xây dựng hiện gồm 16 giảng viên với 100% trình độ sau đại học (8 Tiến sĩ, 1 NCS và 7 Thạc sĩ) và 1 Giáo vụ. Các giảng viên có chuyên môn cao, được đào tạo từ các cơ sở giáo dục uy tín trong và ngoài nước, tiêu biểu từ các nước tiên tiến như Anh, Ý, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, CH. Séc …