KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
QUY ĐỊNH CHIỀU CAO TẦNG ĐỘ VƯƠN BAN CÔNG NHÀ Ở
Căn cứ vào quyết định số 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng thì vấn đề về việc xây độ vươn của ban công ô văng được quy định.

Căn cứ vào quyết định số 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng thì vấn đề về việc xây độ vươn của ban công ô văng được quy định như sau:

 

Phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ

Các quy định này cần được vận dụng phù hợp với giải pháp tổ chức không gian cụ thể của từng khu vực và thể hiện trong quy định về quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch của từng khu vực cụ thể.

 

Chiều cao tầng và lộ giới được quy định như sau:

Quy định chiều cao tầng độ vươn ban công nhà ở dân dụng

Độ vươn của ban công và ô văng: độ vươn của ban công, ô văng phụ thuộc vào lộ giới

Quy định chiều cao tầng độ vươn ban công nhà ở dân dụng

Ví du: lộ giới đường là 6m (thông thường quy định thể hiện trong sổ đỏ), thì ban công hoặc ô văng được đưa ra 0,9m.

 

Ghi chú:

  • Nhà có hẻm không được lên sân thượng.
  • Đường nhỏ hơn 7m: xây trệt, lửng, 2 lầu, sân thượng
  • Đường nhỏ hơn 20m: xây trệt, lửng, 2 lầu, sân thượng
  • Đường lớn hơn 20m: trệt, lửng, 4 lầu, sân thượng
  • Trục thương mại 5 lầu
  • Những trục đường thương mại lũy bán bích 3,5m
  • Phan anh, hòa bình, thạch lam, nguyễn sơn, cầu xéo, tân kỳ tân quý
  • Gò dầu, tân sơn nhì, trương vĩnh kỳ, tây sơn, độc lập, tân hương; lê trọng tấn, tân kỳ tân quý, thoại ngọc hầu, bình long, âu cơ: 3m