/ Nghiên cứu / Cơ hội nghiên cứu

Tài trợ hội thảo - Quỹ Newton/Liên kết các nhà nghiên cứu

Quỹ tài trợ hội thảo liên kết các nhà nghiên cứu

 

Newton Researcher Links Workshops tạo điều kiện cho một nước đối tác (Brazil, India, Kenya, Malaysia, Thailand và Vietnam) và các nhà nghiên cứu đến từ nước Anh có cơ hội làm việc cùng nhau để cùng nâng cao chất lượng nghiên cứu. Một khi kế hoạch đề xuất hội thảo được chấp nhận, đất nước đối tác tổ chức hội thảo và các nhà nghiên cứu Anh sẽ nhận được một quỹ tài trợ để tiến hành kế hoạch hội thảo. 

Thời hạn đăng kí nộp hồ sơ đến ngày 13/6/2017. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại website: https://www.britishcouncil.org/education/science/current-opportunities/workshop-grants-newton-april-2017.