KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
The Royal Society - Quỹ hỗ trợ hợp tác quốc tế
Newton Researcher Links Workshops tạo điều kiện cho một nước đối tác (Brazil, India, Kenya, Malaysia, Thailand và Vietnam) và các nhà nghiên cứu đến từ nước Anh có cơ hội làm việc cùng nhau để cùng nâng cao chất lượng nghiên cứu.
The Royal Society - Quỹ hỗ trợ hợp tác quốc tế

Qũy hỗ trợ hợp tác quốc tế

 

Là một phần của Quỹ Nghiên cứu Thách thức Toàn cầu (GCRF), Hiệp hội Hoàng gia Anh vừa thông báo quỹ nghiên cứu tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu xuất sắc của Vương quốc Anh phát triển hợp tác quốc tế với các nhà nghiên cứu hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới để làm việc về một số thách thức toàn cầu và các vấn đề các nước đang phát triển đang phải đối mặt.

Thời gian đăng ký nộp hồ sơ tới ngày 23/5/2007. Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem tại website: https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/international-collaborations/.