/ Tin tức - Sự kiện

Ngày 16/9/2017, Khoa KTXD sẽ tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề "Một số tiến bộ trong ngành KTXD". Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia và kỹ sư trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực KTXD.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các cán bộ giảng dạy, những người làm công tác chuyên môn trong ngành Xây dựng công bố các kết quả nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung vào 2 lĩnh vực chính: Gió và Kết cấu công trình, Quản lý Dự án xây dựng. Hội thảo cũng là dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, gắn nghiên cứu khoa học với thực tế, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài Trường.

Nhằm mục đích tăng cường nghiên cứu khoa học đóng góp cho sự phát triển của ngành Xây dựng nói chung và nâng cao chất lượng đào tạo ngành Xây dựng nói riêng, giúp công tác đào tạo trong Nhà trường gắn liền với thực tiễn của ngành Xây dựng, Khoa Kỹ thuật Xây dựng-Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề "Một số tiến bộ trong ngành KTXD" (Current Advances in Civil Engineering).

 

Chương trình:

Time

Registration

Welcome Reception

7h30 - 8h15

8h15 - 8h30

OPENING CEREMONY

Content

Speaker

Affiliation

Greetings from the Chairman

Dr. Cung H. NGUYEN

Dept. Civil Egineering, IUH

8h30 - 10h00

PLENARY SESSION                                 

Chair: Dr. Luu MAI                              Secretary: Dr. Nam V. NGUYEN                           Location: Hall E3.2            

Aero-data based Wind Resistant Design of Tall Buildings

Prof. Chii-Ming Cheng

Cheetah Industrial Aero-Dyna. Tech

Winds in Vietnam: Damages, Codes and Research

Dr. Cung H. NGUYEN

Dept. Civil Engineering, IUH

Construction Management with PMI: Applications of PMBOK - V6

Mr. Nguyen C. DO

Project Management Department No.1, Construction Corporation No.1 - JSC [CC1]

10h00 - 10h20

Coffee break

10h20 - 12h00

PARALLEL SESSIONs

 

Session 1: Winds and Structures                                

Chair: Dr. Nhan D. DAO                      Secretary: Dr. Nam V. NGUYEN                           Location: Hall E3.2

10h20 - 10h45

Title 1: Estimation of Design Wind Speeds in Taiwan

Prof. Yuan-Lung Lo

Dept. Civil Engineering, Tamkang University

10h45 - 11h10

Title 2: Aerodynamic flutter analysis of long span bridges under wind actions

Dr. Van T. VU

HCMC University of Architechture

11h10 - 11h35

Title 3: Applications of solving wind engineering problems by the Computational Fluid Dynamics

Dr. Cheng-Hsin Chang

Dept. Civil Engineering, Tamkang University

11h35 - 12h00

Title 4: Wind Cloud: a Cloud Computing Solution for Wind Resistant Design of Structures

Prof. Jenmu Wang

Dept. Civil Engineering, Tamkang University

 

Session 2: Construction Management                        

Chair:  Dr. Hoang X. NGUYEN            Secretary: Dr. Viet T. NGUYEN                              Location: Hall E2

10h20 - 10h45

Title 1: Construction management after construction

Dr. Anh V. TRAN

Sicom Investment Construction JSC (SICOM)

10h45 - 11h10

Title 2: Agent-based Simulation for Evaluating the Collaborative Efficiency of a Project Team

Prof. Ming-Hsiu Tsai

Dept. Civil Engineering, Tamkang University

11h10 - 11h35

Title 3: BIM in Construction

Mr. Giang T. NGUYEN

BIM Department, Design Management Center, Coteccons Group

11h35 - 12h00

Title 4: Identifying enabler factors of knowledge management in construction companies

Dr. Chau N. DANG

Dept. Civil Engineering, IUH

12h00 -

LUNCH

 

Thời gian: Ngày 16/9/2017 (Từ 8h – 12h)

Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM - 12 Nguyễn Văn Bảo, P. 4, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Đăng kí tham dự: vui lòng đăng kí tham dự qua email :nguyenvannam@iuh.edu.vn. Khi đăng kí, vui lòng cung cấp họ tên, nơi công tác, lĩnh vực chuyên môn. Thời hạn đăng kí: trước ngày 10/9/2017. BTC sẽ phản hồi trước ngày 14/9/2017

Phí tham dự: Miễn phí

Thông tin liên hệ: TS. Nguyễn Văn Nam, Khoa KTXD, ĐHCN TpHCM. Email: nguyenvannam@iuh.edu.vn