/ Thông báo

I.GIỚI THIỆU

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Flanders (FWO) đã ký kết thỏa thuận khung về triển khai chương trình đồng tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa hai nhà khoa học Việt Nam và Bỉ. Thời gian thực hiện đề tài là hai boặc ba năm.

II. PHẠM VI TÀI TRỢ

Các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và khoa học xã hội và nhân văn.

III. ĐỐI TƯỢNG

Các nhà khoa học của Việt Nam và Bỉ.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết về thông tin tài trợ cũng như cách thức tham gia, vui lòng truy cập: http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-tai-tro-de-tai-hop-tac-song-phuong-Viet-Bi-nam-2017-269/

Theo nguồn: nafosted.gov.vn