/ Thông tin Khoa học - Công nghệ

Đại sứ quán Anh xin trân trọng thông báo, chương trình hợp tác song phương về nghiên cứu rủi ro khí tượng - thủy văn giữa Hội đồng Nghiên cứu Vương quốc Anh (Research Councils UK) và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) thuộc khuôn khổ Quỹ Newton hiện đang mời các nhà khoa học Việt Nam đăng ký tham gia hội thảo kết nối nhà khoa học từ ngày 10 - 11 tháng 10 năm 2017 tại Jakarta, Indonesia.

Đây là hoạt động giúp các nhà khoa học thiết lập quan hệ và xây dựng đề xuất chung, chuẩn bị cho chương trình tài trợ nghiên cứu chính thức sẽ được mở vào tháng 10/2017.

Thông tin chi tiết về tính hợp lệ, chi phí tài trợ và cách thức đăng ký tham gia hội thảo, xin mời xem tại trang tin của Quỹ NAFOSTED.

http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-tham-gia-Hoi-thao-ket-noi-nha-khoa-hoc-Vuong-quoc-Anh-Viet-Nam-2017-302/