KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Thông báo về việc học vét các môn học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Tổ chức lớp học vét các môn học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Để tạo điều kiện cho sinh viên lớp Đại học kỹ thuật xây dựng công trình giao thông K12 ra trường đúng hạn, Khoa Kỹ thuật Xây dựng và phòng Đào tạo mở các lớp học vét các môn môn chuyên ngành giao thông, cụ thể như sau:

- Các môn cơ sở ngành: Thủy văn công trình, nền móng CTGT, Kết cấu BTCT CTGT, Kết cấu thép CTGT.

- Các môn chuyên ngành: các môn học về cầu, đường, hầm.

ĐIều kiện mở lớp: Với mỗi môn học, người đại diện làm đơn xin mở lớp học phần và danh sách những sinh viên đăng ký học lại kèm chữ ký từng người, sau đó nộp cho cô Hằng, giáo vụ khoa.

Thời gian nộp đơn và danh sách: 16h ngày 26/11/2019

Chú ý: Nếu cần thêm bất cứ thông tin gì, sinh viên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hoặc cô Hằng.