/ Thông tin Khoa học - Công nghệ

OATD (Open Access Theses and Dissertations) là một thư viện mở, lưu trữ hơn 3.5 triệu luận văn từ hơn 1100 trường Đại học, Cao đẳng và các viện nghiên cứu.

Tất cả luận văn đều có thể download miễn phí tại đây.