KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
TS. Nguyễn Huy Cung báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Tokyo, Nhật Bản
TS. Nguyễn Huy Cung báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Tokyo, Nhật Bản

Song song các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng là một trong những thế mạnh của khoa Kỹ thuật xây dựng.

Vào ngày 17/02/2017, TS. Nguyễn Huy Cung đã trình bày một báo cáo khoa học với tiêu đề :" Aerodynamic and Aeroelastic Analyses of Complex Slender Structures: Theoretical and Experimental Studies " trong chuyến công tác tại Trung tâm nghiên cứu về Kỹ thuật gió thuộc Đại học Bách khoa Tokyo (Wind Engineering Research Center (WREC) - Tokyo Polytechnic University).

Báo cáo của TS. Nguyễn Huy Cung trình bày về  những  nghiên cứu mới trong việc phân tích ứng xử của kết cấu mảnh và phức tạp dưới tác động của gió cùng với những mô hình tính toán lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm. Kết quả của nghiên cứu này đã được áp dụng để phân tích những kết cấu thanh mảnh, trọng lượng nhỏ và rất nhạy cảm với gió trong thực tế như cột anten, cầu vòm, khung nhà cao tầng, cáp dây văng,…

Báo cáo đã nhận được những phản hồi tích cực từ các nhà khoa học quốc tế cùng tham dự. Chủ đề nghiên cứu này sẽ được mở rộng hơn trong tương lai với sự hợp tác giữa các giảng viên khoa Kỹ thuật xây dựng với các nhà khoa học của trung tâm WERC.

TS. Nguyễn Huy Cung trình bày báo cáo tại trung tâm WERC.