KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
V/v mở lớp học vét môn "Kết cấu liên hợp thép - bê tông" cho SV khóa 13

Nhằm tạo điều kiện cho các em sinh viên Khóa 13 hoàn thành chương trình học đúng thời hạn. Khoa thông báo đến các em như sau:

  • Khoa sẽ mở 1 lớp Kết cấu liên hợp thép - bê tông vào học kì 2 năm học 2021-2022.
  • Đây là lần mở cuối cùng môn này cho các em khóa 13 vì số lượng sinh viên chưa học môn này còn rất ít.
  • Các em vui lòng rà soát lại các môn học và đăng kí nếu còn thiếu học phần tự chọn vào học kì 7.


Trân trọng.