KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Nhân Sự
Giảng viên

1. Bộ môn

Khoa Kỹ thuật xây dựng hiện có hai bộ môn:

BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

BỘ MÔN ĐỊA KỸ THUẬT VÀ ĐƯỜNG BỘ

 

2. Giảng viên và nhân viên

Tổng số giảng viên và nhân viên trong Khoa là 21, gồm 1 giáo sư-tiến sỹ, 12 tiến sỹ và 7 thạc sỹ (trong đó có 2 nghiên cứu sinh). Các tiến sỹ của Khoa đa số được đào tạo ở các nước phát triển như Ý, Anh, Hàn Quốc, Thái Lan, Séc, …

Ngoài ra, Khoa còn tiếp nhận chuyên gia và các kỹ sư giỏi từ các công ty trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngắn hạn và phối hợp tổ chức các seminar học thuật.

Tập thể khoa Kỹ thuật xây dựng tại Đại hội Công nhân viên chức năm 2019 tại Bình Thuận.