KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
HỘI THI HỌC THUẬT KIẾN TRÚC TRẺ LẦN THỨ I - NĂM 2021
Hội thi học thuật Kiến Trúc Trẻ lần thứ I - năm 2021. Hội thi lần đầu tiên ra đời vào năm 2021, chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chào mừng Đoàn Khoa Kỹ thuật Xây dựng lần đầu tiên đạt xuất sắc năm học 2020- 2021 và dẫn đầu cụm thi đua số 03 cả hai năm học liền (2019 -2020 và 2020 - 2021).

Hội thi học thuật Kiến Trúc Trẻ lần thứ I - năm 2021. Hội thi lần đầu tiên ra đời vào năm 2021, chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chào mừng Đoàn Khoa Kỹ thuật Xây dựng lần đầu tiên đạt xuất sắc năm học 2020- 2021 và dẫn đầu cụm thi đua số 03 cả hai năm học liền (2019 -2020 và 2020 - 2021).