KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH THUỘC KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG KHÓA 19 (2023)