KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2022

Theo Thông báo sô 62/TB-ĐHCN ngày 14 tháng 4 năm 2022 về việc tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2022, Trường ĐH Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng và phát bằng cho đợt tốt nghiệp tháng 7, tháng 11 năm 2021 và tháng 3 năm 2022.

Vì vậy Khoa thông báo đến sinh viên đăng kí tham dự lễ bế giảng cho Giáo vụ đến hết ngày 2/6/2022.

Chi tiết về lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp vui lòng xem tại: http://iuh.edu.vn/vi/thong-bao-fi20/thong-bao-v-v-to-chuc-le-be-giang-va-phat-bang-tot-nghiep-dot-1-nam-2022-a1952.html