KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Đào tạo Kỹ sư cầu đường theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường Đại học khu...
Đào tạo Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. Chương trình đào tạo được đảm...
Seminar khoa học giới thiệu " Kết cấu bê tông cốt thép " cho Sinh viên khóa 14. Chương trình được ch...
Nhằm giúp sinh viên cũng cố kiến thức và nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu môn Sức bền vật liệ...
Seminar khoa học giới thiệu "Công nghệ mới trong kiểm tra chất lượng, đánh giá tình trạng kết cấu cô...