KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
- Chủ đề hội nghị/ hội thảo: "THI CÔNG HẦM THỦ THIÊM" - Ngày thực hiện: 16/05/2022...
- Chủ đề hội nghị/ hội thảo: "BIM KẾT HỢP TỐI ƯU HÓA TRONG GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN CHI PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ TR...
- Chủ đề hội nghị/ hội thảo: "Ứng dụng BIM trong công việc giảng dạy" - Ngày thực hiện: 25/02/2022 ...