KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Ngành Quản Lý Xây Dựng – Mở Ra Hành Trình Mới Ngành Quản Lý Xây Dựng tại IUH được thiết kế để trang...
Hướng dẫn xét tốt nghiệp đối với sinh viên chưa hết thời hạn học tập...
- Chủ đề hội nghị/ hội thảo: "THI CÔNG HẦM THỦ THIÊM" - Ngày thực hiện: 16/05/2022...
- Chủ đề hội nghị/ hội thảo: "BIM KẾT HỢP TỐI ƯU HÓA TRONG GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN CHI PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ TR...
- Chủ đề hội nghị/ hội thảo: "Ứng dụng BIM trong công việc giảng dạy" - Ngày thực hiện: 25/02/2022 ...