KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
[ĐỢT 1] Thông báo đến tân sinh viên khóa 17

Khoa Kỹ thuật Xây dựng triển khai Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” năm học 2021-2022 từ ngày 13 đến 19/9/2021. Tất cả Tân Sinh viên K17 bắt buộc phải tham gia đầy đủ. Khoa thông báo đến các em Tân Sinh viên Khóa 17 những nội dung sau:

1. Kế hoạch chi tiết và Tài liệu cho “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” năm học 2021-2022 có tại Hệ thống LMS, các em cập nhật để nhận Tài liệu và Kế hoạch.

(https://lms.iuh.edu.vn/)

2. Phân công Giảng viên làm công tác Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) cho các Lớp như sau:

TT

Lớp

GVCN

Điện thoại

Email

1

DHKTXD17A

(ĐH Kỹ thuật xây dựng 17A)

Thầy Phạm Cao Thanh

0939.966.111

phamcaothanh@iuh.edu.vn

2

DHKTXD17B

(ĐH Kỹ thuật xây dựng 17B)

Thầy Đoàn Nhật Phi

0939.113.170

doannhatphi@iuh.edu.vn

3

DHKTXD17C

(ĐH Kỹ thuật xây dựng 17C)

Thầy Nguyễn Thanh Việt

0984.663.647

nguyenthanhviet@iuh.edu.vn

4

DHKTXD17D

(ĐH Kỹ thuật xây dựng 17D)

Cô Thái Phương Trúc

0939.050.113

thaiphuongtruc@iuh.edu.vn

5

DHXDGT17A (ĐH Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 17A)

Thầy Trần Việt Phương Đông

0947.542.050

tranvietphuongdong@iuh.edu.vn

Ghi chú: Các em Tân Sinh viên chủ động liên hệ với GVCN thông qua số Điện thoại và Email trên khi cần tư vấn và hỗ trợ.

3. Nhóm Zalo hỗ trợ công tác học vụ cho Tân Sinh viên Khóa 17

Tên Nhóm: K17_CE_IUH

Tân Sinh viên tham gia vào Nhóm bằng link sau: https://zalo.me/g/daozav638 

(hoặc bằng cách nhanh hơn, Sinh viên có thể quét Mã QR của Nhóm như sau:)

 

 KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG