KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Thông báo các Lớp học phần triển khai giảng dạy online Đợt 2, bắt đầu từ ngày 20/4/2020
Danh sách các lớp học phần học trực tuyến mở đợt 2

Khoa Kỹ thuật Xây dựng thông báo đến các em Sinh viên những Lớp học phần sẽ dạy và học online Đợt 2, bắt đầu từ ngày 20/4/2020 như sau:

Các em đăng nhập vào hệ thống LMS để nhận thông tin ID và Mật khẩu đăng nhập vào phần mềm  ZOOM cho từng lớp học.

Sinh viên có thể tìm thấy những thông tin hướng dẫn và hỗ trợ trên các phương tiện truyền thông của Khoa và Nhà trường.

Mọi thắc mắc, các em có thể liên hệ với Giảng viên phụ trách lớp học hoặc Giáo vụ Khoa để được giải đáp.