KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Thông báo tuyển sinh đại học năm 2020
Thông tin tuyển sinh đại học của khoa Kỹ thuật Xây dựng năm 2020
 

Thông tin chi tiết về tuyển sinh đại học năm 2020, thí sinh xem theo đường link sau: http://www.iuh.edu.vn/tuyensinh/

Nếu thí sinh có bất kỳ thắc mắc về thông tin tuyển sinh của khoa Kỹ thuật Xây dựng, có thể liên hệ qua điện thoại 08.38954621- máy lẻ 207 hoặc qua email: ce@iuh.edu.vn