KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
V/v Tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp ĐỢT 2 NĂM 2022

Theo Thông báo số 192/TB-ĐHCN ngày 02 tháng 11 năm 2022 về việc tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2022, Trường ĐH Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng và phát bằng cho đợt tốt nghiệp tháng 7, tháng 9 năm 2022 và sinh viên đã tốt nghiệp trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch covid-19 mà chưa được làm lễ tốt nghiệp.

Vì vậy Khoa Kỹ thuật Xây dựng thông báo đến sinh viên đăng kí tham dự lễ bế giảng từ ngày 07/11/2022 đến hết ngày 26/11/2022.

**** Sinh viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa Kỹ thuật Xây dựng (nhà A, phòng A 01.01) vào giờ hành chính từ Thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

Chi tiết về lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp vui lòng xem tại:
http://iuh.edu.vn/vi/thong-bao-fi20/thong-bao-v-v-to-chuc-le-be-giang-va-phat-bang-tot-nghiep-dot-2-nam-2022-a2025.html

TVPD:...