KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Chương trình “Thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Vương quốc Anh"
Các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Khoa học xã hội & nhân văn sẽ có cơ hội nhận tài trợ thực hiện nghiên cứu tại Anh và Việt Nam trong thời gian từ 01 – 06 tháng.
Chương trình “Thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Vương quốc Anh"

Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam, Đại sứ quán Anh xin trân trọng thông báo đợt mời hồ sơ chương trình “Thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Vương quốc Anh” lần 2 năm 2017, do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ.

Chương trình trao đổi nghiên cứu nằm trong thỏa thuận khung giữa Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và các Viện Hàn lâm Anh Quốc (British Academy), Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering).

1. Điều kiện tham gia

Nhà khoa học Việt Nam làm việc trong các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Khoa học xã hội & nhân văn có cơ hội nhận tài trợ thực hiện nghiên cứu tại Anh và Việt Nam trong thời gian từ01 – 06 tháng.

2. Phương thức tham gia

Thông tin chi tiết về tính hợp lệ, tiêu chí đánh giá và hình thức tài trợ được nêu chi tiết trong hướng dẫn nộp hồ sơ có trên website của NAFOSTED. Các nhà khoa học nộp hồ sơ bản cứng cho NAFOSTED tại địa chỉ:

Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2017

 3. Để tìm đối tác nghiên cứu tại UK có thể tham khảo tại http://www.newtonfund.ac.uk/funding/application-support/

4. Liên hệ:

Mọi thông tin cần làm rõ, xin mời liên hệ:

Chị Hoàng Thanh Vân, Chuyên viên Hợp tác quốc tế
Email: vanht@most.gov.vn; Tel: 04. 39367750 (máy lẻ 503)

Xin mời xem thêm thông tin thêm về Quỹ Newton tại http://www.newtonfund.ac.uk/  và theo dõi trên Twitter: https://twitter.com/newtonfund?lang=en-gb